جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی
ضرورت الزام استاندارد مسئولیت اجتماعی/ فرهنگ‌سازی اساسی‌ترین نیاز جوامع بشری
دوشنبه 17 تير 1398 - 11:30:46

ایران مراسم نیوز: رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران گفت: مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی چندین دهه است که در جوامع مطرح شده و جوامع به میزانی که در این زمینه پیشرفت کرده و الزاماتی را ایجاد کرده اند، می‌کوشند بر حسب اهداف و ماموریت هایی که برای مردم و جامعه خود درنظر گرفته‌اند گروه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را درگیر بخشی از مسئولیت در خصوص پیشبرد اهداف کشور کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، با توجه به برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی با رویکرد مسئولیت اجتماعی که در ماه‌های پایانی سال 98 برگزار می‌شود به سراغ افراد، نهادها و سازمان‌هایی می‌رویم که سال‌ها دغدغه‌های فرهنگی جامعه را داشته‌اند، در همین راستا گپ و گفتی با دکتر رضا اکبری نوری، رئیس هیئت‌مدیره صنایع شیر ایران داریم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
شکل‌گیری جوامع مشارکتی
دکتر رضا اکبری نوری ایجاد جوامع مشارکتی را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و عنوان کرد: در یک برهه‌ای از زمان دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که هر چقدر توان و انرژی صرف کنند امکان اینکه در این دنیای پیچیده و پرتغییر امروز که حجم و ابعاد مطالبات هر روز افزایش می‌یابد، از توان کافی در این زمینه برخوردار نیستند از این رو به تدریج جوامع مشارکتی شکل گرفت. در جوامع مشارکتی دولت ها تلاش می‌کنند بخشی از مسئولیت‌هایشان را به خود مردم واگذار کنند تا در نتیجه آن مردم بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برعهده گیرند و در زمینه تامین منابع نیز کمک کنند. 
وی ادامه داد: زمانی که دولت‌ها وظایفشان زیاد می‌شود عملکرد کندی دارند و روز به روز از انجام مسئولیت های خود باز می‌مانند. به همین دلیل جامعه مشارکتی یا دموکراسی شکل می‌گیرد. جامعه مشارکتی را می‌توان اداره جامعه با کمترین هزینه ممکن تعریف کرد. 
هر چه دولت را متمرکز و بزرگ کنیم هزینه‌های انجام کارها افزایش می‌یابد به همین دلیل برای اولین بار در جوامع توسعه یافته یک استاندارد تدوین شد که اساس مسئولیت اجتماعی است و صنایع را ملزم می‌کند که در بخشی از فعالیت های علمی، دانشگاهی، پژوهشی و خیریه جوامع خودشان مشارکت داشته باشند.
رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران تصریح کرد: به گفته یکی از بزرگترین فلاسفه عدالت غربی نابرابری مجاز نیست و فقط در یک تبصره این نابرابری مجاز است و آن زمانی است که این نابرابری موجب گسترش حد بیشتری از برابری شود. یعنی در صورتی که فردی بتواند شغل و درآمد ایجاد کند و سرنوشت عده ای را بهبود بخشد در این صورت می‌توان به نابرابری اجازه داد. به بیان بهتر زمانی یک فرد اجازه دارد پایگاه اقتصادی متفاوتی از دیگران داشته باشد که این تفاوت در مجموع به نفع کل جامعه تمام شود و این تلاش منجر به توزیع ثروت در جامعه شود. در غیر این صورت نابرابری که ایجاد می‌شود نابرابری مبتنی بر فساد است. 
ضرورت الزام استاندارد مسئولیت اجتماعی
وی تاکید کرد: اگر جامعه این استاندارد را به سمت الزامی شدن پیش ببرد و صنایع، گروه های اقتصادی و اجتماعی ملزم شوند بخشی از درآمد خود را صرف این بخش از مسئولیت اجتماعی خود کنند به گروه های وسیعی از مردم کمک می شود.
دکتر رضا اکبری نوری به برگزار کنندگان جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی توصیه کرد: اساسا یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه ما مشاهده می‌شود این است که نظام الگویی به هم ریخته و تشخیص این امر که کجا کار درستی رقم میخورد و کجا مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی خود انجام می‌شود سخت شده است. در این جشنواره مبانی نظری و قانونی، ضرورت‌های انسان شناختی و اجتماعی این امر ترویج می‌شود و همچنین با انتخاب درست گروه‌ها و افراد الگوهای درستی به جامعه معرفی می‌شود. وقتی از مسئولیت اجتماعی یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم یعنی بنگاهی که در شاخص‌های تعیین‌شده سرآمد است و از این طریق یک نظام الگویی شکل می‌گیرد که در وجود این نظام الگویی است که میتوان فرهنگ را ترویج داد. در نهایت نیز هرچه این امر درست تر و و صحیح‌تر رخ دهد جشنواره موفق‌تر خواهد بود. 
رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران گفت: پیام من به جشنواره تجلیل از حامیان فرهنگی این است که اساسا فرهنگ و فرهنگ‌سازی مهمترین و زیرساختی ترین کاری است که هر جامعه ای میتواند برای ماناتر شدن و پایدارتر شدن و استحکام بخشیدن به زنجیره های پیوستگی اجتماعی کمک کند از این رو بحث فرهنگ و زیرساخت های فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که امیدوارم جشنواره در این راه مهم موفق باشد./لیما حسنی


http://iranmarasemnews.ir/fa/News/8832/ضرورت-الزام-استاندارد-مسئولیت-اجتماعی-فرهنگ‌سازی-اساسی‌ترین-نیاز-جوامع-بشری
بستن   چاپ